Blad nr. 416. - Årgang 47 - 2020

Evt. brevbud bedes rettet til Bent Egensberg tlf. 59508748

Anvisningssalg Kl. 19.00. - Dagcentret Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg

Møntmøde den 22. februar 2021 er  aflyst. 

Følg med på denne side.

Der vil komme information 
om marts-mødet her.