Der indkaldes til ordinær generalforsamling Mandag den 27. januar 2020 kl. 19.00.

dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. 

 


Dagsorden  for generalforsamlingen den 27. januar 2020:

 

1.     Valg af dirigent

 2.     Formanden aflægger beretning

 3.     Kassereren fremlægger revideret regnskab

 4.     Behandling af indkomne forslag

 5.     Valg:

          På valg til bestyrelsen er Reidar Nielsen

          På valg som bestyrelses suppleant er Keld Hansen

           På valg som revisorer er Jan Sonne og Leif Lykkegård

           På valg som revisor suppleant er Erik Ebdrup

 6.     Eventuelt

 

 Spisning kl. 18.00 mod forudgående tilmelding til kassereren. 


se vedtægterne på anden side. 

Generalforsamlingen finder sted på adressen:

Dagcentret Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg

 

 

=≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠=≠≠≠≠≠≠≠

 

 

15. november 2017: 

 

indkaldelse til generalforsamling:

13. november 2016:

 

Indkaldelse til generalforsamling:

18 april 2016

Det er tid til at tælle denne svenske penge, veksle dem eller bruge dem på en tur i vores naboland.

Fra den 30. juni 2016 vil de svenske 20 kr., 50 kr. samt 1000 kr. blive ugyldige, oplyser den Svenske Riksbank i en pressemeddelelse.

Det er en ordentlig stak pengesedler, der snart bliver sende på pension. Hele 74 millioner brugte sedler til en samlet værdi af 4,3 milliarder svenske kroner, svarende til 3,4 milliarder danske kr.

Udskiftninger er et led i den større udskiftning af svenske pengesedler. Til oktober lancerer naboerne på den anden side af sundet nye 100 kr. og 500 kr. sedler, samt nye 1 kr. 2 kr. og 5 kr. i mønter.

Mønterne kan du vente med at spendere, da de først bliver ugyldige efter 30. juni 2017.